Share |

Yhteensä

Käyntejä kotisivuilla:176676 kpl

Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan! Jäsenmaksu keskimäärin ainoastaan 30 euroa vuodessa.

LIITY!

Yhteystiedot

Vapaa-ajan
asukkaiden liitto ry, VAAL

Unikkotie 13 V kerr.
01300 VANTAA
www.vaal.fi

NETTIMÖKKILÄISET


Yhdistyksen osoite:

Nettimökkiläiset ry

Asemapäällikönkatu 12 B

00520 Helsinki


Yhteyshenkilö:

Sami Toivanen

040 8474440

Sami Toivanen@omakotiliitto.fi

Nettimökkiläiset ry

Uutta yhteisöllisyyttä

 

TAUSTAA

 

 • Sähköisten toiminta-alustojen ja sosiaalisen median merkitys ihmisten kanssa käymisessä kasvaa

 • Kansalaisjärjestöjen on elettävä ajassa ja vastattava muuttuviin tarpeisiin

 • Perinteisten yhdistysten rinnalle ja vaihtoehdoksi

 • Vapaa-ajan asukkaat eivät ole niin innostuneita fyysisestä aktiivisesta yhdistystoiminnasta kuin omakotiasukkaat

 • Vapaa-ajan asukkaiden vakituinen asuinkunta yleensä toinen kuin mökkikunta - ei paikkaan sidottua toimintaa

   

  Mikä nettiyhdistys?                                                                                                  

  Vapaa-ajan asukasyhdistys

 • Säännöiltään normaali vapaa-ajan asukasyhdistys

 • Toimialueena koko Suomi, eräänlainen "keräily-yhdistys"

 • Toimii verkossa, eli virtuaalisesti

 • Kuuluu jäsenenä Vapaa-ajan asukkaiden liittoon ja sitä kautta Suomen Omakotiliittoon

 • Ei tarjoa pääsääntöisesti jäsenilleen fyysistä osallistumista edellyttäviä tilaisuuksia

   

  Jäsenyys

   

  Jäsenyyden kautta henkilö tukee Vapaa-ajan asukkaiden liiton ja Omakotiliiton toimintaa

 • Jäseneksi liittyminen on helppoa

 • Henkilöjäsenet varsinaisia jäseniä

 • Jäseneksi voivat liittyä kaikki vapaa-ajan asukkaat paikasta riippumatta

 • Yhdistyksen jäsenmaksu on 25 euroa

 • Omat nettisivut ovat olennainen toimintaedellytys

 • Yhdistys on perustettu Eino Leinon päivänä 6.7.2013, yhdistyksellä ei ole vielä nettisivuja

 • Suunnitelmallinen nettisivuston rakentaminen ja ylläpito

   

  Toiminta

  Jäsenyyden kautta henkilö tukee Vapaa-ajan asukkaiden liiton ja Omakotiliiton toimintaa

 • Virtuaalinen monikanavainen toiminta

 • Tietoa, ajatuksia ja toimintamalleja, joista on hyötyä kaikille

 • Vapaa-asumisten arvojen edistäjä

 • Vesiensuojelu, kalastus, digitaalipalvelut, yksityistieasiat jätehuolto, mökkipiha jne.

 • Myös passiiviset jäsenet hyväksytään

 • Toimii yhteistyössä Vapaa-ajan asukkaiden liiton ja Omakotiliiton kanssa

 • Liiton jäsenrekisteripalvelu keskeinen yhdistyksen toiminnan väline

 • Perustajajäsenet: Pentti Heikkurinen pj, Juha Saarimäki ja Hannu Järvinen