Yhteensä

Käyntejä kotisivuilla:264579 kpl

Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan! Jäsenmaksu keskimäärin ainoastaan 30 euroa vuodessa.

LIITY!

Yhteystiedot

Vapaa-ajan
asukkaiden liitto ry, VAAL

Heinätie 12 A 10.
01350 VANTAA

kouvolan_vaa_logo.jpg

Meitä on aikamoinen joukko.

Kouvola on Suomen suurimpia mökkikuntia yli 7000 vapaa-ajanasunnollaan. Tämä merkitsee sitä, että omistajaruokakunnat sekä mökeillä vierailevat sukulaiset ja tuttavat ovat Kouvolalle merkittävä elinvoimaa lisäävä tekijä. Vapaa-ajan asumisen merkitystä kuntapalvelujen kysyntään ja kustannuksiin on valtakunnallisesti selvitetty ja se onkin johtanut vapaa-ajan asukkaiden lisääntyneeseen rooliin kaupungin päätöksenteossa. Myös ostovoimamme on melkoinen, mökkibarometrin mukaan mökkeilyyn käytetään vuodessa keskimäärin noin 8.000 €/talous.

Me lisäämme palvelujen käyttöä.

Erityisesti eläkeläiset aikovat viettää tulevaisuudessa yhä enemmän aikaa mökillä. Myös työikäiset venyttävät mökkiaikaansa hyödyntämällä etätyömahdollisuuksia nykyistä paremmin. Pitkään jatkuneen mökkien määrän kasvun lisäksi palvelujen ja tuotteiden kysyntään vaikuttavat monet muut vapaa-ajan asumisen muutostrendit: mökkiläisten ikääntyminen ja eläköityminen, palvelujen käyttötapojen muutos, mökkeilijöiden sukupolvenvaihdokset sekä mökkien varustetason nosto.

Mökki on toinen kotimme.

Tutkimuksissa on osoitettu, että noin puolet vapaa-ajan asukkaista aikoo lisätä mökin käyttöä sekä kesäisin että muinakin aikoina. Joka kymmenes aikoo tulevaisuudessa asua mökillä pysyvästi ja noin viidennes aikoo tulevaisuudessa tehdä siellä etätöitä. Näin suunnittelevat erityisesti nuoremmat omistajat. Noin puolet aikovat varustaa mökkinsä paremmin, laajentaa tai peruskorjata sitä. Erityisesti näin suunnittelevat lapsiperheet ja työssä käyvät pariskunnat.

Me olemme tiedonjanoisia.

Olemme sitten koti- tai mökkipaikkakunnalla tarvitsemme ajan tasalla olevaa tietoa palveluista ja hyödykkeistä. Yli kymmenellä prosentilla on jo vapaa-ajan asunnollaan internet-liittymä ja ennustetaan, että varsin pian yli kolmannes joukostamme käyttää tulevaisuudessa internetiä tai mobiilipalveluja palvelujen hankintaan.

Kiinnostumme kulttuurista.

Mökiltä aiotaan tulevaisuudessa käydä yhä enemmän kulttuuritapahtumissa sekä ympäristön matkakohteissa. Muistettakoon myös, että muut kuin ruokakuntaan kuuluvat käyttävät mökkejä usein muun matkailun tukikohtana ja katselevat samalla paikkoja mökinostomielessä.

Suosimme lähipalveluja.

Arvostamme paikallisia elintarvikkeita ja lähikauppoja. Sijainti matkan varrella, sopivat aukioloajat sekä hyvä palvelu ja tarjonta saavat kiitosta. Valitsemme ammattimiehen ja – naisen kysymällä naapureilta ja mielellään paikkakunnalta. Paikallisuus on meille enemmän kuin pelkkä tuote, se on osa hyvää palvelua ja viihtymistä mökkipaikkakunnalla.

Kouvolan vapaa-ajanasukkaat ry

Yhdistys pitää huolta siitä, että ajatuksemme ja toiveemme tulee kuulluksi. Edustajamme Kouvolan Vapaa-ajan asukastoimikunnassa vievät aktiivisesti eteenpäin meitä koskevia hankkeita. Mitä enemmän jäseniä on, sitä enemmän painoarvoa sanomallamme on. Jäsenyys tuo automaattisesti mukanaan Suomen Omakotiliitto ry:n monipuoliset osto- ja jäsenedut mm Omakotilehden.

Lisätiedot www.omakotiliitto.fi 

Katuosoite: Isonkorventie 8, 02970 Espoo
Yhteyshenkilö: Heli Pieniniemi, puh. 040 0456832
Sähköpostiosoite: kouvolanvaa@dlc.fi

Jäsenmaksu 30.00 eur

Hallitus
Heli Pieniniemi, PUHEENJOHTAJA
Tapani Aalto, VARAPUHEENJOHTAJA
Pirjo Piensalmi SIHTEERI
Pirjo Piensalmi RAHASTONHOITAJA
Pirjo Piensalmi, TIEDOTTAJA
Martti Raudasoja, HALLITUKSEN JÄSEN
Mauri Seppä, HALLITUKSEN JÄSEN
Sinikka Laurila, HALLITUKSEN JÄSEN kouvolan_vaa_logo.jpg