Share |

Yhteensä

Käyntejä kotisivuilla:124317 kpl

Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan! Jäsenmaksu keskimäärin ainoastaan 27 euroa vuodessa.

LIITY!

Yhteystiedot

Vapaa-ajan
asukkaiden liitto ry, VAAL

Unikkotie 13 V kerr.
01300 VANTAA
www.vaal.fi

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Yhdistys pitää yhteyttä kunnan toimielimiin, seuraa toimikenttänsä asioiden valmistelua ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa tavoitteenaan mm. vapaa-ajan asukkaiden palvelujen kehittäminen, kesäasukkaille sopivien nuohousjärjestelyjen aikaansaaminen ja vapaa-ajan asukkaiden etujen sekä luonto-, ympäristö- ja kulttuuriarvojen huomioonottaminen kaavoituksessa.

Yhdistys ottaa vastaan jäseniltään aloitteita näiden tavoitteiden ja toimintojen edistämiseksi ja välittää ne edelleen asianomaisille tahoille.  Yhdistys jatkaa uuden jätteidenkeräysjärjestelmän toiminnan seuraamista kesäasukkaiden näkökulmasta.  Osallistumme jäsenenä Tammelan kylät ry:n toimintaan ja pidämme yhteyttä Tammelan omakotiyhdistykseen.

Pyrimme LounaPlussa ry:n jäsenenä verkostumaan ja lisäämään yhteydenpitoa paikallisiin yhdistyksiin ja saamaan informaatiota paikallisista kehittämishankkeista.

Tehtäviimme kuuluu lisäksi osallistuminen Tammelassa tapahtuu -kirjasen tapahtumaluettelon valmisteluihin,Tammelan kesäasukaspäivän järjestäminen kunnan kanssa ja järjestää mahdollisuuden sähkösopimusten yhteiseen kilpailuttamiseen Suomen Omakotiliiton puitteissa.

Tavoitteena on tehostaa tiedotusta välittämällä paikallislehtiin tietoa yhdistyksen toiminnasta ja kehittämällä yhdistyksen internet-sivustoa siten, että sen kautta on saatavissa yhdistyksen säännöt, luottamushenkilöiden yhteystiedot ja hallituksen kokouspöytäkirjat, jakamalla Vapaa-ajan asukkaiden liiton esitteitä ja jäseneksiliittymislomakkeita.

Yhdistys järjestää jäsenilleen tarpeelliseksi katsottavaa koulutusta.

Yhdistys osallistuu Tammelassa järjestettäviin erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, jotka liittyvät yhdistyksen toimikenttään.  Nämä tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden jäsenhankintakampanjan toteuttamiseen.

Ks. Tammelan kunnan palvelusivut http://www.tammela.fi